โปรแกรมบริหารจัดการ คำร้องขอยกเว้นเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ชี้แจง

เทศบาลนครอุดรธานี ได้ทำการพัฒนาระบบบันทึกแจ้งข้อมูลบ้านว่าง/ห้องว่าง Online เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนในการแจ้งคำร้องขอยกเว้นเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินผ่านทาง website เทศบาลนครอุดรธานี

สมาชิกใหม่

ผู้ที่มีความประสงค์จะแจ้งบ้านว่าง/ห้องว่าง แต่ยังไม่มี Username และ Password ในการ Login กรุณาสมัครสมาชิกใหม่ที่ ที่เมนู Signup

Signup »

สมาชิก

สมาชิกมีความประสงค์จะบันทึกข้อมูลแจ้งบ้านว่าง/ห้องว่างเข้าเมนู Login


Login »